Brandval Historielag
Brandval Bygdetun     Skineb   2219 Brandval
Oppdatert 7-7-2022     © 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hjem
Om laget
Brandvalitten
Bygninger
Bygdebok
Hva skjer
Lenker
Bilder
Arbeidsgrupper
Oktober

Torsdag 5. Kveldsåpent kl. 18:00 Tor Solbergseter forteller om "Vingersruta"
flykningenes vandring fra Norsenga til Sverige

Tirsdag 10. Slektsgransking kl. 18:00

Onsdag 18. Arkiv-, foto- og kalendergruppa kl. 17:00

Tirsdag 31. Tirsdagsklubben kl. 11:00
"Fremad til lys og liv"
omfattende og rikt illustrert historie om
skolene i Kongsvinger
forfattet av Johan Seglsten.

Forsidebilde Skolemuseet Skinnarbøl


Tundag 2016

Tundag med fint vær.