Brandval Historielag
Brandval Bygdetun     Skineb   2219 Brandval
Oppdatert 7-7-2022     © 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hjem
Om laget
Brandvalitten
Bygninger
Bygdebok
Hva skjer
Lenker
Bilder
Arbeidsgrupper

Juli

Søndag 17. Skolemuseet på Skinnarbøl er åpent 12:00 - 16:00
Brandval Historielag er vertskap

Fredag 29. Olsok på Tunet kl: 18:00

"Fremad til lys og liv"
omfattende og rikt illustrert historie om
skolene i Kongsvinger
forfattet av Johan Seglsten.

Forsidebilde Skolemuseet Skinnarbøl


Tundag 2016

Tundag med fint vær.