Brandval Historielag

Brandval Bygdetun     Skineb   2219 Brandval

Hjem
Om laget
Brandvalitten
Bygninger
Bygdebok
Hva skjer
Lenker
Bilder
Arbeidsgrupper
Gjengangere i Brandvalitten

Dialektord ved Thor Aarstad.

Gamle leker ved Anne Marie Halvorsen

Brenna-strofer etter Trygve BrennaKR. 100,-HOFOSS I VERDA

Lokalhistorie fra Hofoss.

Forfatter Trond Nordby


KR. 349,-Fremad til lys og liv

Skolehistorie for Kongsvinger, Vinger og Brandval
fra ca. 1700 og fram til kommunesammenslåingen i 1964.
Boka omhandler skolehus, og de fleste lærere som har
vært i virksomhet i ca. 250 år.
Boka er på 580 sider.

Forfatter Johan Seglsten


KR. 400,-Dyrlege Martin Noer

Dyrlege Martin Noer (1790-1859) var distriktets første dyrlege.
Begynte på Den Konglige Veterinærskolen i København i 1811.
Martin fikk sin eksamen i 1815.
Boka omhandler hans virksomhet, og hans slekt.
Boka er på 244 sider.

Forfatter Halvor Noer


KR. 300,-BRANDVALBOKA - Finnskogen

I 1995 ble det bestemt at det skulle lages
nye bygdebøker for gamle Brandval kommune.

Finnskogen ble valgt som første område, da det var
den delen som var minst beskrevet i den gamle Brandval-boka.

Boka ble på 650 sider og var ferdig for salg før jul i 2008.


KR. 550,-BRANDVALBOKA - Hokåsen

Neste bind av Brandvalboka er klar for salg .

Denne boka inneholder slekts og gardshistorie for område
Hofoss - Hokåsen, og er på 431 sider.
Inneholder mange bilder, hvor nyere bilder er i farger.KR. 550,-Gamle Roverud - en stasjonsby vokser opp

I 2004 ble det utgitt ei bok som bygger på Roverud -Vel's
utgivelser av Roverud Avis. Inneholder beskrivelse av Roverud's
utvikling gjennom 100 år. 400 sider.


KR. 330,-

Bøker er til salgs på bygdetunet , når det er møter der . Se "Hva skjer".
Bøker kan bestilles tilsendt (porto kommer i tillegg) , pr. E-post: olejeast@skyberg.no