Brandval Historielag

Brandval Bygdetun     Skineb   2219 Brandval

Hjem
Om laget
Brandvalitten
Bygninger
Bygdebok
Hva skjer
Lenker
Bilder
Arbeidsgrupper


Skineb , Brandval Bygdetun har følgende hus :Våningshus "Gammelstun"
bygd ca. 1840
restaurert 1937
"Gammelstun"
Etter restaurering i 2014
Låve og stall
bygd ca 1840
Fjøs
bygd 1901
Fjøs
.
Restaurert 2020
Grisehus og bryggerhus
bygd 1936
Vedskjul
Stabbur
bygd ca. 1860
Stabbur
flyttet hit i 2002
Kontorbygg "Nistun"
bygd opp av 3 brakker
i 1995, påbygd 2009

Foto : Ole J. Østberg 2011