Brandval Historielag

Brandval Bygdetun     Skineb   2219 Brandval

Hjem
Om laget
Brandvalitten
Bygninger
Bygdebok
Hva skjer
Lenker
Bilder
Arbeidsgrupper


BRANDVAL HISTORIELAG har følgende arbeidsgrupper :


VaktmesterLeder Ole J. Østberg
ArkivLeder Jan G. Hokaasen
Brandvalitten
Redaktør Gunn Løvtjernet og Thor Grønnerud
KalenderLeder Svein Moen
HageLeder Rønnaug Børresen
Intervju og musikkLeder Haavard Noer
KulturminneLeder Terje Hauger
SlektsgranskingLeder Bjørn Thomassen
UtesamlingLeder Gerd-Marit Skogrand